Meld je aan als vrijwilliger voor de Airborne Wandeltocht!

Voorafgaand aan de dag van de Airborne Wandeltocht en op de dag zelf wordt er veel werk verzet. De organisatie weet zich gelukkig gesteund door de inzet van ruim 350 onvermoeibare vrijwilligers. Zonder die vrijwilligers zou de Airborne Wandeltocht niet kunnen bestaan!

Om de organisatie overzichtelijk te houden zijn de vrijwilligers in Kerngroepen ingedeeld: 

Kerngroep Facilitair
Deze vrijwilligers zijn verantwoordelijkheid voor de logistiek en faciliteiten rond de opbouw van alle benodigde attributen. De opbouw van de boog over de Utrechtseweg bij het Airborne Museum, de inrichting van het start- en finishterrein op het sportpark, de bewegwijzering op de routes etc. Maar ook elektra en geluid, het plaatsen van dranghekken en het bemensen van de toiletten behoren daartoe.

Kerngroep Muziek
De groep vrijwilligers die alle zaken faciliteren voor de ca. 25 deelnemende muziekkorpsen, behoren tot deze kerngroep. Al vroeg in de aanloop naar de wandeltocht is de coördinator bezig met het contracteren van de korpsen. Op de wandeldag zelf zorgen die vrijwilligers ervoor dat de korpsen worden ontvangen en begeleid naar de juiste locatie om hun activiteiten starten.

Kerngroep Medische Dienst
Een andere groep vrijwilligers zijn de mannen en vrouwen van de medische dienst. De medewerkers medische dienst zijn allen lid van een EHBO-vereniging uit de gemeente Renkum en omgeving. Via de vereniging zijn de leden actief tijdens de Airborne Wandeltocht.

Kerngroep Secretariaat en Startbureau
Vier weken voor de wandeldag is het kantoor van de organisatie dagelijks bemenst, voor backoffice activiteiten. En in de laatste week is er ook een frontoffice bezetting. Een kleine groep medewerkers draagt zorg voor diverse secretariële werkzaamheden. De medewerkers assisteren ook het secretariaat gedurende langere tijd voorafgaande aan de wandeldag. Denk hierbij dan ook aan bijvoorbeeld de vergunningen t.b.v. van standplaatsen op het evenemententerrein.

Tijdens de wandeldag zijn er veel medewerkers actief op het start- en finishterrein.  Op de dag zelf krijgen zij ondersteuning van een aantal coördinatoren t.b.v. (start)kaartcontrole; de startbureaus; het jeugdproject en de informatiestand.

Kerngroep Openbare Orde en Veiligheid in samenwerking met Kerngroep Verkeer
Om alles op de weg en wandelroute in goede banen te leiden, zijn er veel vrijwilligers op de been.

De organisatie is op zoek naar verkeersregelaars. Ben je gecertificeerd? Wij komen graag met je in contact!

Kerngroep Veteranen
Deze groep zorgt ervoor dat voor de wandeltocht alles is geregeld voor de veteranen om naar Oosterbeek te komen. Maar tijdens hun bezoek in Nederland wordt dit gezelschap vergezeld door de kerngroep.

Kerngroep Jeugd
Voor de verschillende jeugdprojecten moet er voor de Airborne Wandeltocht een teken- en gedichtenwedstrijd worden georganiseerd op de basisscholen. Verder houdt deze kerngroep zich ook bezig met elk jaar nieuwe en originele vragen te bedenken voor de jeugdprijs.

Kerngroep Communicatie
Deze vrijwilligers houden zich bezig met het bijwerken van de website en het onderhouden van de socialmediakanalen. Ook het versturen van de nieuwsbrieven en het maken van de tickets wordt gedaan door deze groep. Kortom alles omtrent de communicatie valt onder deze kerngroep.

Kerngroep Groepen
Tot slot houdt de laatste groep zich bezig met alle groepen die mee wandelen aan de Airborne Wandeltocht.

Wil je meer informatie of zich aanmelden als vrijwilliger? Vul dan onderstaand formulier in. Wij komen graag in contact. 

Persoonlijke gegevens

Voorkeuren

Wil je helpen op de wandeldag? *
Wil je helpen bij de opbouw? *
Wil je helpen bij de administratie? *
Ben je in het bezit van een rijbewijs? *
Heb je speciale wensen ten aanzien van je hulp?