Zijn er verkeersmaatregelen?

De gemeente/politie treft verkeersmaatregelen op het parcours vanaf 09.00 tot 18.00 uur op de dag van de Airborne Wandeltocht. Vrijgave van de route om 18.00 uur wordt aangegeven door de politie. Bij grote drukte/schoonmaak van het parcours kan dit tijdstip verschoven worden.  Het gebruik van het parcours is voor eigen risico van de deelnemers. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van het parcours. Gebruik van het parcours buiten de aangegeven tijden is niet toegestaan vanwege mogelijke extra gevaren als gevolg van het niet voorhanden zijn van afzettingen e.d.. Deelnemers aan de 40 km maken deels gebruik van het parcours ten tijde waarvan de verkeersmaatregelen nog niet van kracht zijn. Zij worden er op gewezen dat op dat moment de wegenverkeerswet van toepassing is. Zij betreden de openbare weg dan als normaal voetganger.

Aanwijzingen door medewerkers van de organisatie, politie en/of verkeersregelaars dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de Airborne Wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De verkeersregelaars en controleurs zijn herkenbaar gekleed.

Ongeveer twee weken voor de wandeltocht zijn alle verkeersmaatregelen definitief en zullen gepubliceerd worden op onze website maar ook in de Huis aan Huis bladen.

Terug naar 'Veiligheid'