Zijn er EHBO-posten aanwezig?

Gedurende de wandeltocht wordt de medische dienst verzorgd door de plaatselijke EHBO-verenigingen. Op elk van de routes zijn op aangegeven locaties medische posten ingericht, bestemd voor het behandelen van complicaties ontstaan tijdens of als gevolg van het deelnemen aan de Airborne Wandeltocht.

Medische dienst
Deze wordt verzorgd door de plaatselijke EHBO-verenigingen en andere vrijwilligers. Onder aansturing van een aantal BIG geregistreerde verpleegkundigen verlenen zij eerste hulp. Op diverse plaatsen langs de route zijn EHBO-posten ingericht en zijn AED's aanwezig. Tevens is een Motolance aanwezig ter ondersteuning van de ehbo-ers. Het Medisch Centrum en tevens noodhospitaal, is gevestigd in de PC Basisschool “De Paasberg”, Paasberg 14, Oosterbeek, telefoon 026-3332693

Spoedeisende hulp
Ga voor spoedeisende hulp onderweg direct naar een post van de medische dienst voor hulp. Gebruik het noodnummer 112 uitsluitend voor noodgevallen.

Terug naar 'Veiligheid'