Meld je aan als vrijwilliger voor de Airborne Wandeltocht!

Voorafgaand aan de wandeldag en op de dag zelf wordt er veel werk verzet. De organisatie weet zich gelukkig gesteund door de onvermoeibare inzet van ruim 300 vrijwillige medewerkers.

Om de organisatie overzichtelijk te houden zijn medewerkers verdeeld in groepen.

Een groep medewerkers valt onder verantwoordelijkheid van Logistiek en Faciliteiten.
We kennen allemaal de boog over de Urechtseweg bij Hartenstein. Dat is een van de taken van deze groep. Maar ook elektra en geluid, de bewegwijzering, de op- en afbouw van het start- en finishterrein. Het plaatsen van dranghekken en het bemensen van de toiletten. 

De groep medewerkers die zich bezighoudt met de ongeveer 25 muziekkorpsen valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling muziek. De coördinator is al ver voor de tocht bezig met het contracteren van de korpsen, die zich meestal spontaan aanmelden.
Op de dag zelf heeft hij een groep medewerkers om zich heen die de korpsen ontvangen, begeleiden en mede zorg dragen dat de korpsen vanaf de juiste locatie hun activiteiten starten. 

Een grote groep onder de medewerkers zijn de mannen en vrouwen van de medische dienst.  De medewerkers medische dienst zijn allen lid van een EHBO- vereniging uit de gemeente Renkum en omgeving. Via de vereniging zijn de leden actief tijdens de Airborne Wandeltocht. 

Op de wandeldag  zijn er veel medewerkers actief op het start- en finishterrein.  Op de dag zelf krijgen zij ondersteuning van een aantal  coördinatoren t.b.v. (start)kaartcontrole; de startbureaus; het jeugdproject en de informatiestand. 

Om alles op de weg in goede banen te leiden is de organisatie ook altijd op zoek naar verkeersevenement regelaars. Bent u gecertificeerd? Wij komen graag met u in contact.

Vier weken voor de wandeldag is het kantoor van de organisatie dagelijks bemenst, voor backoffice activiteiten. En in de laatste week is er ook een frontoffice bezetting. Een kleine groep medewerkers draagt zorg voor diverse secretariële werkzaamheden. De medewerkers assisteren ook het secretariaat gedurende langere tijd voorafgaande aan de wandeldag. Denk hierbij dan ook aan bijvoorbeeld de vergunningen t.b.v. van standplaatsen op het evenemententerrein.

Wil je meer informatie of zich aanmelden als vrijwilliger? Vul dan onderstaand formulier in. Wij komen graag in contact.

Persoonlijke gegevens

Voorkeuren

Wil je helpen op de wandeldag? *
Wil je helpen bij de opbouw? *
Wil je helpen bij de administratie? *
Ben je in het bezit van een rijbewijs? *
Heb je speciale wensen ten aanzien van je hulp?