De Airborne Wandeltocht en de jeugd

De organisatie streeft ernaar jeugd actief te betrekken bij de Airborne Wandeltocht. Enerzijds om de geschiedenis en de verhalen door te geven en anderzijds om het aantal vrijwilligers op peil te houden. Daarom is het “Jeugdproject” in het leven geroepen. Getracht wordt om op speelse wijze jongeren te laten beseffen wat de achtergronden van de Airborne Wandeltocht zijn en hen te vertellen wat er in de omgeving van Oosterbeek in 1944 is gebeurd. Hiervoor zijn een drietal projecten actief.

Tekenwedstrijd en gedichtenwedstrijd 
Ieder jaar wordt een basisschool in de gemeente Renkum benaderd inzake de geschiedenisles. Groep 7 van die school krijgt dan een ‘speciale geschiedenisles’ die wordt verzorgd door een veteraan of een inwoner die de septemberdagen van 1944 heeft meegemaakt.
Dit is een indrukwekkende les voor de kinderen. De indrukken die de kinderen aan deze les overhouden worden vertaald in een tekening of een gedicht. Alle tekeningen en gedichten worden beoordeeld door een jury, bestaande uit: de verteller, iemand van de wandeltocht en een derde persoon die uit historische, dan wel culturele kring komt. De ambtelijke gemeente Renkum is ook hierbij betrokken.

De prijswinnaars van de tekeningen mogen op 17 september, samen met de burgemeester, een krans leggen bij de “Naald” (tegenover het Airborne Museum).

Degene die het mooiste gedicht heeft geschreven mag dat voordragen tijdens de Airborne herdenking op de militaire begraafplaats.

Jeugdprijsvraag 
Tijdens de Airborne Wandeltocht kunnen alle basisschoolleerlingen zich op Sportpark Hartenstein bij de stand van het “Jeugdproject” aanmelden voor deelname aan de wandel-quiz. Ze ontvangen een vragenlijst die tijdens de wandelroute beantwoord en ingevuld moet worden. Borden, die corresponderen met de vraagnummers op hun lijst, geven dat aan. Kinderen leren zo op een speelse wijze om goed te kijken en na te denken (evt. met hulp van hun ouder(s) om de vragen te beantwoorden.

Sommige vragen zijn 'weet'-vragen en andere vragen kunnen beantwoord worden door goed te kijken naar het schouwspel dat wordt opgevoerd door re-enactmentgroepen die de situatie uit de septemberdagen nabootsen. Voor de prijswinnaars zijn leuke prijzen beschikbaar. Deze prijzen worden de eerste zaterdag van oktober uitgereikt.

Uitslag jeugdprijsvraag
uitslag 2018 uitslag 2019