Vanaf het ontstaan is de netto opbrengst voor het goede doel

Vanaf het begin is de netto-opbrengst van de Airborne Wandeltocht bestemd geweest voor de soldaten, die invalide zijn geworden door de oorlogshandelingen tijdens de Slag om Arnhem, alsmede voor de nabestaanden van de gevallenen, die financieel niet in staat zijn om de Airborne Herdenkingen in september in Arnhem en omgeving bij te wonen.

Vanaf 2011 kwamen ook andere doelen mogelijk in aanmerking voor een bijdrage, mits deze passen in het gedachtengoed van de Airborne Wandeltocht en voldoen aan de daartoe door de organisatie opgestelde beleidslijnen. Hiervoor heeft de organisatie een driedeling gemaakt:

Historie
Het primaire goede doel -de Airborne veteranen- zal blijven bestaan zo lang de veteranen nog in leven zijn en er de behoefte is hen en nabestaanden bij te staan om de Airborne Herdenkingen bij te wonen. Ook wordt gekeken naar hedendaagse veteranenprojecten, bijvoorbeeld van teruggekeerde Nederlandse militairen met een humanitaire missie.

Jeugd
De International Youth Conference die elk jaar in en rond Arnhem wordt gehouden, waarbij jongeren bewust worden gemaakt van hetgeen zich in de septemberdagen van 1944 in deze omgeving heeft afgespeeld. Een week lang worden, in het bijzijn van vooraanstaande (internationale) sprekers, projecten belicht die te maken hebben met de verbetering van de verstandhouding tussen de verschillende landen.

Lokaal
Lokale initiatieven die te maken hebben met Airborne gerelateerde zaken of projecten in een breder verband waarbij de lokale bevolking betrokken is.