De wandeltocht en haar doel(en)

De netto-opbrengst van de Airborne Wandeltocht is vanaf het begin aangewend voor financiële ondersteuning aan veteranen en nabestaanden. Op die wijze blijft het voor hen mogelijk om de Airborne herdenkingen in de septembermaand in Arnhem en omgeving bij te wonen.

Door het overlijden van veteranen neemt hun aantal af en daarom is vanaf 2011 besloten ook andere doelen c.q. stichtingen financieel te ondersteunen. Daar zijn wel criteria aan verbonden en de doelen moeten passen binnen het gedachtengoed van de Airborne Wandeltocht. De organisatie heeft daarin een driedeling gemaakt: 

Historie 
Het primaire goede doel zal blijven bestaan zolang er nog veteranen in leven zijn en er behoefte bij hen en nabestaanden bestaat de Airborne herdenkingen bij te wonen. Hedendaagse veteranenprojecten, bijvoorbeeld van teruggekeerde Nederlandse militairen met een humanitaire missie, behoren hierbij ook tot de mogelijkheden.

Jeugd 
De International Youth Conference die elk jaar in of rond Arnhem wordt gehouden, waarbij jongeren bewust worden gemaakt van hetgeen zich in de septemberdagen van 1944 in deze omgeving heeft afgespeeld. Een week lang worden, in het bijzijn van vooraanstaande (internationale) sprekers, projecten belicht die te maken hebben met de verbetering van de verstandhouding tussen de verschillende landen.

Lokaal 
Doelen van lokale initiatieven, die gerelateerd zijn aan de Airborne of projecten in een breder verband waarbij bv. de lokale bevolking betrokken is, komen eveneens in aanmerking.